הפקולטה למשפטים - לרגל הוצאת הספר כניסה נפרדת Print

העיר תל אביב, 12.6.09. ראיון עם פרופסור רובינשטיין לרגל הוצאת הספר כניסה נפרדת: pdf