x
מה חדש
סדר היום: סיכום כהונת שר המשפטים פרידמן Print E-mail

"עורך הדין" גליון 2 - פברואר 2009 בעמוד 3 

הדבר האחרון שניתן לומר על תקופת כהונתו של פרופסור דניאל פרידמן כשר משפטים הוא שהיא עברה בשקט. לאחר שנים בהן הורגלנו לכך ששר משפטים מצטנע לצידו של היועץ המשפטי, בא פרופסור פרידמן, זעזע את אמות הסיפים והירווה את התקשורת בחדשות ובתגובות נגד מרעישות.

אכן, הרטוריקה של פרידמן הפכה להיות עיקר והיא מסיחה את הדעת מהרעיונות שהביע. הרטוריקה הזו כללה מתקפה על בית המשפט העליון, שלעניות דעתי לא היה לה מקום ושפגעה ביוקרתה הנחלשת בלאו הכי של הערכאה השיפוטית העליונה. לבית המשפט העליון שמור מקום חשוב מאין כמותו בחברה הישראלית כמוסד שביצר את זכויות האדם ואת שלטון החוק במשמעותו המהותית. החיים בישראל בלי הבג"צ היו עוד יותר קשים משהם. הבג"צ הגן על חופש הדת והחופש מדת, זכויות נשים ומיעוטים, איפשר לפלסטינים להגיש קובלנות נגד המימשל הישראלי ושמו יצא לתפארה בעולם כולו. אפשר וצריך להתווכח עמו על פסקי דין מסויימים ועל מגמה אקטיביסטית חובקת כל - וכותב שורות אלה עשה זאת לא פעם - אך מתקפה על המוסד אין לה מקום והיא פגעה גם במותקף וגם במתקיף.

Read more...
 
הוועדה הציבורית לבחינת הפיקוח הפרלמנטרי על מערכת הבטחון והדרכים לשיפורו Print E-mail

ביום 2/9/2003 מינה יו"ר הכנסת, ח"כ ראובן ריבלין ויו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ יובל שטייניץ את פרופסור אמנון רובינשטיין כיושב ראש ועדה ציבורית לבחינת הפיקוח הפרלמנטרי על מערכת הביטחון והדרכים לשיפורם.

הוועדה קיימה 13 ישיבות, ושמעה עדויות של אנשים רבים.

בדצמבר 2004 הגישה הוועדה את הדו"ח.

קישור לדו"ח  pdf 

 

 

 
הוועדה המייעצת לבחינת מדיניות הגירה למדינת ישראל Print E-mail
דו"ח ביניים (מוגש ביום 7.2.2006)

רקע וכתב המינוי

ביום ה-26.6.2005 החליטה הממשלה "לגבש מדיניות הגירה למדינת ישראל - שתתבסס לא רק על טיעונים ביטחוניים, אלא תבטיח את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית" (החלטה מס' 3805). בהחלטת הממשלה הוקמה ועדה בין-משרדית לניסוח חקיקה בנושא וקידומה בראשות שר הפנים ובהשתתפות שרת המשפטים, המועצה לביטחון לאומי והיועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה.

בהתאם לכך מינה שר הפנים, מר אופיר פינס-פז, ועדה מייעצת לבחינת מדיניות ההגירה של מדינת ישראל, אשר מתפקידה:

  • 1. להציע מדיניות הגירה למדינת ישראל.
  • 2. לבדוק ולבחון את החקיקה הרלוונטית: חוק השבות, תש"י-1950, חוק האזרחות, תשי"ב-1952, חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952.
  • 3. לבחון את נהלי מינהל האוכלוסין ולהמליץ אילו מבין הנהלים הקיימים ראוי לחוקק בחקיקת משנה.

כיושב-ראש הוועדה מונה פרופ' אמנון רובינשטיין.

קישור לדו"ח url_icon.gif

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

מידע נוסף

right_3
Content View Hits : 4851033